Ürünlerimizle İlgili Bilgiler

Burada, köpek mamalarımızda bulunan tüm içeriklere ve köpeğinizin ihtiyaçlarına uygun olması için her bir içeriği nasıl seçtiğimiz ile ilgili bilgileri bulacaksınız.

Ürünlerimizle İlgili Bilgiler
ET VE HAYVANSAL KÖKENLİ HAMMADDELER

ET VE HAYVANSAL KÖKENLİ HAMMADDELER

Mamalarımızın içeriğindeki toplam et ve hayvansal kökenli maddelerin bulunma oranı, yaş mamalarımız için yaklaşık %65 ve kuru mamalarımız için yaklaşık %39'dur.

'Et ve hayvansal kökenli hammaddeler', bir hayvanın et dışındaki bölümlerini tanımlayan ve karaciğer, böbrekler ve kalp gibi organları içeren üretim yönetmeliklerine özgü bir terimdir. Hayvanın bu bölümleri, çeşitli vitaminler ve mineraller de dahil olmak üzere, yüksek düzeylerde dışarıdan alınması gereken besin maddelerini içerir. Bunlar sıklıkla zengin amino asit kaynaklarıdır. Örneğin; karaciğer, ''Taurin'' adı verilen, köpeğinizin göz ve kalp sağlığının korunmasına yardımcı olan önemli bir amino asit içerir.

Pedigree®'de kullandığımız et ve hayvansal kökenli hammaddeler daima AB ve TR yönetmelikleri uyarınca insan tüketimine uygun hayvanlardan elde edilir.

İNORGANİK MADDE

İNORGANİK MADDE

'İnorganik madde', tüm evcil hayvan mamaları için etikette bulunması gereken maddeleri ifade eden yasal bir terimdir. Basit anlamıyla bir mineral içeriği ölçütü diyebiliriz. Mineraller, köpeğinize tam ve dengeli bir formülasyonun sağlanmasını güvence altına almak amacıyla, evcil hayvan mamasının üretimi esnasında eklenir.

BİTKİSEL KÖKENLİ HAMMADDELER

BİTKİSEL KÖKENLİ HAMMADDELER

"Bitkisel kökenli hammaddeler", bitkilerden elde edilen bileşenleri tanımlar. Bu hammaddeler iyi bir protein kaynağıdır ve doğru düzeylerde kullanıldığında köpekler için yarar sağlayabilir. Örneğin; şeker pancarı küspesi, köpeğinizin sindirim sisteminin sağlıklı ve etkili bir şekilde çalışmaya devam etmesine yardımcı olur.

TAHILLAR

TAHILLAR

Buğday, mısır ve pirinç gibi tahıllar birer karbonhidrat kaynağıdır. Yapılan bilimsel araştırmaların sonuçları, karbonhidrattan gelen enerji ve sağlıklı bir sindirim sistemini destekleyen lif kaynakları olmaları nedeniyle, besinlerimizdeki tahılların yararlı olduğunu göstermektedir.

Mamanın bağırsaktan geçiş süresini ideal hale getirmek için, ürünlerimize bitkisel kökenli hammaddeleri ve tahılları ekliyoruz. Bu hammaddeler, besin maddelerinin olması gerektiği şekliyle sindirim sisteminden emilimesini desteklemektedir.

LEZZET ARTTIRICILAR VE ŞEKER

LEZZET ARTTIRICILAR VE ŞEKER

Hiçbir ürünümüzde yapay lezzet arttırıcılar kullanmıyoruz. Bazı ürünlerimizin üretimi sırasında düşük düzeylerde doğal şekerler oluşur; ancak mamalara daha güzel bir lezzet vermek için fiziksel olarak sükroz olarak bilinen 'sofra şekeri' eklemiyoruz. İlginizi çekecek bir diğer nokta ise köpeklerin şekerden bizim aldığımız lezzeti almamasıdır; dolayısıyla fazladan şeker ilave edilmesi, hiçbir şekilde mamayı onlar için daha lezzetli hale getirmeyecektir.

TUZ

TUZ

Köpekler, tuzda bulunan -esansiyel mineral- sodyum açısından doğal olarak zengin olan et temelli besinleri tüketecek şekilde evrimleşmiştir. Köpeğinizin beslenmesinde düşük miktarda tuz bulunması, köpeğinizin metabolizma sağlığını koruyacak şekilde tam ve dengeli bir beslenme için gereklidir. Tüm köpek maması ürünlerimizdeki tuz miktarının, WALTHAM™ Evcil Hayvan Beslenmesi Merkezi tarafından belirlendiği şekilde, hiçbir zaman önerilen düzeyi aşmadığını garanti ediyoruz. Köpekler, tuzdan bizim aldığımız şekilde tat almazlar; dolayısıyla tuz da, mamayı onlar için daha lezzetli bir hale getirmez.

KATKILAR

KATKILAR

Evcil hayvan mamalarımızdaki tüm hammaddeler bir amaca yönelik olarak ürünün içeriğinde yer alır: beslenme, güvenirlilik ya da lezzet. Köpeğinize tam ve dengeli bir beslenme sağlamak için yaş ve kuru mamalarımız, vitamin ve minerallerle güçlendirilir. Hiçbir ürünümüzde katkı maddesi kullanılmaz. Kuru mamalarımızdaki tüm koruyucular AB ve TR yönetmelikleri uyarınca güvenli olarak onaylanmıştır. Bu koruyucular ayrıca mamanın saklama sırasındaki güvenilirliğini sağlamak için ilave edilmektedir. Konserve ve poşet olarak sunulan mamalarımız üretim işlemi sırasında sterilizasyon ve vakum yöntemiyle koruma altına alındığından, bu ürünlerimiz için koruyuculara ihtiyaç duymuyoruz. Daima yasal düzenlemelere uygun olarak üretim yapıyor, bu sayede ürünlerimiz konusunda güvence verebiliyor ve müşterilerimize karşı seffaflık sağlayabiliyoruz.

SORULAR VE YANITLAR

1- Hayvansal Kökenli Hammaddeler, köpekler için protein ve diğer esansiyel besin maddeleri açısından iyi bir kaynaktır.

'Et ve hayvansal kökenli hammaddeler', bir hayvanın 'et' ya da 'kas' (çizgili kas) olarak sınıflandırılmayan bölümleridir ve karaciğer, böbrekler ve kalp gibi organları içerir. Tam ve dengeli bir evcil hayvan maması, köpeğinizin tüm bir hayvanı yiyerek doğal şekilde elde ettiği, gereksinimi olan tüm esansiyel besin maddelerini sağlamalıdır.

Hayvanın bu bölümleri, çeşitli vitaminler ve mineraller de dahil olmak üzere, yüksek düzeylerde esansiyel (dışarıdan alınması gerekli olan) besin maddeleri içerir. Bunlar sıklıkla zengin amino asit kaynaklarıdır. Örneğin; karaciğer, taurin olarak adlandırılan ve köpeğinizin göz ve kalp sağlığını korumaya yardımcı olan bir esansiyel amino asit içerir.

Et ve Hayvansal Kökenli Hammaddelerin kullanımı yüksek düzeyde denetime tabidir. Ve yalnızca belirlenen kalite standartlarına uygun olan hammaddeleri kullanıyoruz. Pedigree®'de kullandığımız et ve hayvansal kökenli hammaddeler daima insan tüketimi için de uygun olarak belirlenmiş hayvanlardan elde edilir.

İnsan tüketimi için gerekli olmayan içerikler kullanmamız nedeniyle, kullanımımıza uygun olan et ve hayvansal kökenli hammaddeler mevsime ve aynı zamanda tedarik zincirimize bağlıdır.
Bu durumda evcil hayvanınıza her zaman doğru beslenme ve en iyi kalitede mama sağlamayı güvence altına almamıza yardımcı olmak için, tariflerimizdeki bazı et ve hayvansal kökenli hammaddeleri o gün koşullarında uygun olan hammaddeye bağlı olarak değiştirebildiğimizi ifade ediyor. Garantisini verdiğimiz içeriği de etikette daima belirtiyoruz; ancak tariflerimiz bunlara ek olarak tavuk, hindi, kuzu ya da işkembe gibi başka et ve hayvansal kökenli hammaddeler de içerebilir.

2- Mamalarımızın içeriğindeki toplam Et ve Hayvansal Kökenli Hammade düzeyi en fazla %4 oranındadır

Evcil hayvan mamalarının etiket açıklama formaı, zaman zaman yanlış anlaşılan ya da yanlış yorumlanmaya açık etiket bilgilerine yol açmaktadır. Örneğin sığır eti içeriği olduğu vurgulanan bir ürün için, etikette aşağıdaki gibi ifadeler yer alabilir: 'et ve hayvansal kökenli hammaddeler (%4 sığır içerir)'. Bu durum, tüketicilerin ürünlerimizde yalnızca %4 oranında et ve hayvansal kökenli hammadde bulunduğunu düşünmesine yol açabilir. Ancak bu doğru değildir. Belirtilen içerik oranı, toplam et ve hayvansal kökenli hammadde miktarıyla değil, ürünün çeşidiyle ilişkilidir.

Ürünlerimizin içeriğinde bulunan toplam et ve hayvansal kökenli hammadde düzeyi Pedigree® yaş mamalarımız için %27 ile %65 ve Pedigree® kuru mamalarımız için %15 ile %39 arasında değişkenlik gösterir.

İnsan tüketimi için gerekli olmayan içerikler kullanmamız nedeniyle, kullanımımıza uygun olan et ve hayvansal kökenli hammaddeler mevsime ve aynı zamanda tedarik zincirimize bağlıdır.
Bu durumda evcil hayvanınıza her zaman doğru beslenme ve en iyi kalitede mama sağlamayı güvence altına almamıza yardımcı olmak için, tariflerimizdeki bazı et ve hayvansal kökenli hammaddeleri o gün koşullarında uygun olan hammaddeye bağlı olarak değiştirebildiğimizi ifade ediyor. Garantisini verdiğimiz içeriği de etikette daima belirtiyoruz; ancak tariflerimiz bunlara ek olarak tavuk, hindi, kuzu ya da işkembe gibi başka et ve hayvansal kökenli hammaddeler de içerebilir.

3- Ürünlerimizde yalnızca yüksek kaliteli hammaddeler kullanıyoruz

Mamalarımızda kullandığımız tüm hammaddeler, besin ihtiyacını karşılaması, güvenliliği, lezzeti ya da hayvan sahibinin memnuniyetini arttırması gibi spesifik bir role uygun olarak içeriğe dahil edilir.

Mars'ın politikasında hiçbir zaman düşük kaliteli hammaddeler kullanmak bulunmamıştır. Tariflerimiz için oldukça katı kriterlerimiz var ve hiçbir zaman kaliteden ödün vermiyoruz.

Örneğin; kullandığımız tüm hayvansal kökenli hammaddeler, insan tüketimi için de uygun olduğu belirlenmiş olan hayvanlardan elde edilmektedir ve hayvansal materayallerin tedarik edilmesi ve işlenmesine ilişkin tüm Avrupa Birliği yönetmeliklerine tamamen uygun olarak üretim yapılmaktadır.

Mars'ın sahip olduğu katı hammadde kriterlerinin yanı sıra, ürünlerimizin kalitesini ve bileşimini güvence altına almak üzere tasarlanmış olan kalite ve satıcı güvencesi programları uygulamaktadır.

4- Ürünlerimizde katkı maddeleri kullanmıyoruz. Ürünlerimizdeki tüm hammaddelerin bileşimde bulunmasının geçerli bir sebebi vardır.

Mamalarımızda kullandığımız tüm hammaddeler, besin değeri sağlaması, güvenli içeriği, lezzeti ya da hayvan sahibinin memnuniyetini arttırması gibi spesifik bir role uygun olarak içeriğe dahil edilir.

Ürünlerimize yalnızca beslenme açısından yarar sağlayan diyetsel lifleri dahil ediyoruz. Sindirim sisteminin sağlıklı işlev görmesini desteklemeye yardımcı olan diyetsel lifin beslenme açısından önemli bir fonksiyonu vardır.

Tüm ürünlerimizin, yalnızca yüksek kaliteli hammaddelerle ve katkı maddesi kullanılmadığında elde edilebilen son derece yüksek bir sindirilebilirlik düzeyi vardır.

5- Ana öğün ürünlerimiz %100 Tam ve Dengelidir.

Pedigree® ana öğün ürünleri %100 Tam ve Dengeli bir beslenme sunar. Bu durum, söz konusu ürünlerimizin yaşam dönemine ya da yaşam tarzına uygun olarak köpeğinizin tüm beslenme gereksinimlerini karşılayacak şekilde formüle edildiği anlamına gelir.

Bu ürünler, köpeğinizin sağlıklı ve mutlu bir yaşam için gereksinim duyduğu enerji ve besin maddelerini doğru düzeylerde içerir. Köpeğinizin yaşam evresi ve yaşam tarzı açısından doğru miktarda kalori içerecek şekilde beslenmesini sağlamanıza yardımcı olmak için, tüm ürünlerimizin bir beslenme kılavuzu vardır. Köpeğinizin gereksinim duyduğu besin maddeleri, köpeğinizin sağlıklı bir vücut ağırlığı için gerekli olan enerji açısından dengelenir.

6- Ürünlerimiz, besleme talimatlarına uygun şekilde verildiğinde ve kullanıldığında diyareye (ishale) neden olmaz.

Evcil hayvan mamalarında kullandığımız hammaddeler için katı kurallar uyguluyoruz ve hammaddelerimizi yalnızca titizlikle yürütülen onay sürecimizi uygun şekilde tamamlayan tedarikçilerden satın alıyoruz. Tüm evcil hayvan mamalarımızın katı bir şekilde belirlenen sindirilebilirlik değerlerine uygun olması zorunludur.

Köpeklerde sağlığın en açık belirtilerinden biri dışkılarıdır. Bir evcil hayvanda ishal ortaya çıktığında, sıklıkla evcil hayvanın yediği mamayla ilişkilendirilir. Bununla birlikte ishalin bir hastalık, stres, avlanan bir hayvan, insan besinlerinin veya çöp kutularında ya da sokakta bulunan besinlerin yenmesinden kaynaklanma olasılığı çok daha yüksektir.

Köpeğinize uyguladığınız diyetin çok hızlı bir şekilde değiştirilmesi de bir diğer ishal nedenidir. Köpeğinizin mamasını bir başka mamayla değiştiriyorsanız, bu değişikliği yaklaşık bir haftalık bir dönemde, aşamalı olarak yapmanız gerektiğini unutmamalısınız.

7- Besin Alerjileri

Evcil hayvan popülasyonunun küçük bir bölümünde, çoğu diyetle ilişkili olmayan alerjiler ortaya çıkar. Evcil hayvan alerjilerinin çoğu polen, toz, pire ya da akarlar (mite) gibi çevresel faktörlere verilen bir yanıttır.

Evcil hayvanlarda besin alerjileri nispeten nadirdir ve tahmini olarak tüm alerjilerin %10'dan düşük bir bölümünü oluşturur. Bununla birlikte, tıpkı bazı insanların, buğday gluteni ya da inek sütü proteini gibi bazı diyet bileşenlerini tolere edememesi gibi, az sayıda evcil hayvanın da sığır eti, buğday ya da süt ürünleri gibi besinlere karşı alerjileri veya duyarlılığı olabilmektedir. Bir evcil hayvanı kesin olarak etkileyen hammaddeler, insanlarda olduğu gibi hayvanlar arasında da değişiklik gösterecektir. Bu tür evcil hayvanlarda, alerjik yanıtlarını tetikleyen spesifik hammaddelerden kaçınmak için, bir veteriner hekim tavsiyesiyle kullanılan ve özel seçilmiş protein ve karbonhidrat kaynaklarını içeren özel reçeteli diyetler faydalı olabilir. Ancak bu tür durumlar ile daha az karşılaşılır ve köpeklerin çoğu, herhangi bir sorun olmaksızın çeşitli lezzetteki mamaları yemenin keyfini yaşar. Köpeğinizin bir besin alerjisi olabileceğinden kuşkulanıyorsanız, onu bir veteriner hekime götürün. Veteriner hekiminiz herhangi bir alerji probleminin tanısında size yardımcı olacaktır.

8- Diş bakımı ürünlerimizin sağlıklı dişler ve diş etlerinin desteklenmesine yardımcı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Köpeğiniz bir terslik olduğunda bunu size söyleyemez, ancak ne yazık ki 3 yaşından büyük her 5 köpekten 4'ünde diş eti hastalığı vardır. Bu hastalık diş eti kenarlarında oluşan diş taşı ve plaktan kaynaklanır.

Köpeğinizin diş bakımı için en iyi yöntem dişlerin her gün fırçalanmasıdır.

Diş fırçalama pratik değilse, Pedigree® DentaStix® ürünümüz köpeğinizin diş bakımı için mükemmel bir yöntemdir.

Özel bir doku ve etkin maddelerin bir araya gelmesiyle, günde bir kez Pedigree® DentaStix® düzenli bir ağız bakımı rejimi kapsamında verildiğinde diş taşı ve plak oluşumunun azalmasına yardımcı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

9- Ödül Mamalarımız

Mutlu köpekler için sağlıklı ödül mamaları. İster eğitim, ister ödüllendirme ya da yalnızca oyun... Hangi amaca yönelik olursa olsun, Pedigree® Ödül Mamaları bu amacınızı gerçekleştirmek için lezzetli ve güvenilir bir yol sağlar.

Çiğnenebilir mama, ödül maması ve bisküvi sınıflarında en iyi ürünleri sunmak için, beslenme, ağız ve diş ile köpek davranışı uzmanlarına danışıyoruz. Aşırı kilo riskinin azaltılmasına yardımcı olmak için, tüm ürünlerimizin paetlerinde beslenme önerileri bulunur. Dişlerin kırılmasını önlemeye yardımcı olmak için uygun sertlikteki kıvamı baz alıyor ve köpekler için uygun olmayan fluorid ve sarımsak gibi hammaddeleri kullanmaktan kaçınıyoruz.

Daha spesifik olarak, DentaStix® yalnızca plak ve diş taşı oluşumunu azalttığı bilimsel olarak kanıtlanmış ürün değil, aynı zamanda şeker, yapay renklendirici ya da lezzet arttırıcı katkısı olmayan, yağ oranı düşük olan besin ürünleridir. Geriye kalan diğer Pedigree® ödül mamalarımız, köpeğinizin yaşam boyunca zinde kalmasına yardımcı olan Omega 3 yağ asitleri, doğal vücut savunmasının korumasına yardımcı olan vitaminler, güçlü kemikleri olmasına yardımcı olan kalsiyumu da kapsayan mineraller içerir ve bu ürünlerin bileşiminde yapay renklendiriciler ve lezzet arttırıcılar yoktur.

Pedigree® Pedigree®